Nucci – Opanci Lyrics | Official Video

Lyrics (tekst) Opanci – Nucci

Joj, opanke zamenio za Jordanke
Joj, opanke zamenio za Jordanke

Sporo klizô, dovde godinama stizô
Ti do vrha mnogo bulja si polizô
Ja na scenu se zaleteo kô bizon
Hitove nanizô, sve iz patika ih izô
Stari jorgovan našu tajnu zna
Ispod jorgana cela gorela
Daću brdo zlata I dukata
Miki, Miki, joj, kako mi se dopala

Od dva dana do Ljubovije
Uz moje pesme se popije
A konobar nek mi dolije
Mama, ceo Balkan zna da sin ti u lovi je

Joj, opanke zamenio za Jordanke
Joj, opanke zamenio za Jordanke
Joj, opanke zamenio za Jordanke
Joj, opanke zamenio za Jordanke

Pa mi kaže da se plaši kad je s nama
Pa me pita da dođe s drugaricama
Sećam se šta je rekla davnih dana
Ne mogu da dođu ako nemam bar dva grama
Crtaj, seci, vuci, zovi, joj
Crtaj, seci, vuci, lomi to
Svaka tanka me lomi, to mi je gorivo
Sve što piješ noćas, bebo, nek ide za moj sto

Od dva dana do Ljubovije
Uz moje pesme se popije
A konobar nek mi dolije
Mama, ceo Balkan zna da sin ti u lovi je

Joj, opanke zamenio za Jordanke
Joj, opanke zamenio za Jordanke
Joj, opanke zamenio za Jordanke
Joj, opanke zamenio za Jordanke…

➤ Music: Nucci, Henny
Lyrics: Nucci
Arrangement: Jhinsen
Mix/Master: Popov
Produced by Jhinsen
Nucci | 2022

YouTube video