Miriam Makeba – Mbube Lyrics | Video

Lyrics Mbube – Miriam Makeba

Walal’emini sodliw’amathamsanqa, mama
Yeh hay hay hay hay hay
Kutheni ngath’andiva kahle nje, mfowethu
Yintoni ngathi niyanxila nje
Ngathi walal’emini sodliw’amathamsanqa, mama
Yeh hay hay hay hay hay

Woya
Yiyo helele uyimbube mama bo
Helele, helele
Ndanxila bo, Mbube hah
Ndazula mna, Uyimbube hay
Ndanxila, Uyimbube hay
Helele mama, Uyimbube hay
Ndanxila bo, Mbube hah
Ndazula mna, Uyimbube hay
Ndanxila, Uyimbube hay
Helele mama, Uyimbube hay

Mbube ha uyimbube, Helele, helele, helele
Bathi uyimbube mama bo, Uyimbube
Ndazula mama, Uyimbube
Mbube ha uyimbube, Helele, helele, helele
Bathi uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Mbube ha uyimbube, Yiyo heh welele
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Mbube ha uyimbube, Yiyo heh welele
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Ngazula mama, Uyimbube

Mbube ha uyimbube, Hey, hey, hey
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Mbube ha uyimbube, Hey, hey, hey
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, Mbube
Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, Uyimbube
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Ndazula mama, Uyimbube
Hayi hayi hayi hayi hayi hayi, Mbube
Hayi hayi hayi hayi hayi hayi, Uyimbube
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Ndithi ndakuthetha mna, Mbube
Kwasuka kwanxila amadoda bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Ndithi ndakuthetha mna, Uyimbube
Kwasuka kwanxila amadoda bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube

Mbube ha uyimbube, Hey, hey, hey
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Mbube ha uyimbube, Helele, helele, helele
Bathi uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Mbube ha uyimbube, Yi, yi, yi, yi
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube
Mbube ha uyimbube, Yi, yi, yi, yi
Uyimbube mama bo, Uyimbube
Helele mama, Uyimbube

Walal’emini sodliw’amathamsanqa mama
Yiza
Yeh hay hay hay hay hay…

➤ Written by Solomon Linda
Album: Miriam Makeba 1960
Produced by Bob Bollard
Miriam Makeba | 2013

YouTube video