Milica Pavlović – Ne zovite me Lyrics | Video

Lyrics (tekst) Ne zovite me – Milica Pavlović

Napiju me pa mi traže
Da ih zabavim za stolom
Oni misle da sam sama
A ja gostujem sa bolom

I da imam devet duša
Svaka noćas je u komi
Srce puca na sto komada
A kažu valja se kad se nešto slomi

Ne zovite me ako se srećan budi
Dođe mi da ga opsujem pa ljubim
Ne zovite me, jer meni malo treba
Da priznam sve, da ga volim I da poludim

Novi košmari u nizu
Držim glavu tu pred svima
Kao da sam javno dobro
Pa svako može da me ima

I da imam devet duša
Svaka noćas je u komi
Srce puca na sto komada
A kažu valja se kad se nešto slomi

Ne zovite me ako se srećan budi
Dođe mi da ga opsujem pa ljubim
Ne zovite me, jer meni malo treba
Da priznam sve, da ga volim I da poludim

Da priznam sve, da ga volim I da poludim…

➤ Music: Dejan Kostić
Lyrics: Ljiljana Jorgovanović
Album: Lav
Arrangement: Dejan Kostić
Mix: Lazar Milić, Dejan Kostić
Master: Lazar Milić, Đorđe Janković
Back Vocals: Dejan Kostić
Produced by Dejan Kostić
Milica Pavlović | 2023

YouTube video