Miach – SMS Lyrics | Video

Lyrics (tekst) SMS – Miach

Kasno je kada trebaš me
SMS, zvoni mobitel
Opet sve hoćeš od mene
Al’ nema me, jah

Otkucao nam je sat
Svi me koraci sad odvode od tebe
A kad te ohladi mrak
I u sobi si sam
Misliš li na mene

Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Misliš li na mene
Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Misliš li na mene

Bio si moj svaki dan
A sad smo samo sjećanja
Da se vratim unazad
Da ti ljubav opet dam
Na pamet mi ne pada

Otkucao nam je sat
Svi me koraci sad odvode od tebe
A kad te ohladi mrak
I u sobi si sam
Misliš li na mene

Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Misliš li na mene
Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Misliš li na mene
Jer ja na tebe ne

Misliš li na mene
Misliš li na mene
Misliš li na mene

Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Misliš li na mene
Jer ja na tebe ne

Jer ja na tebe ne
Jer ja na tebe ne
Misliš li na mene
Jer ja na tebe ne…

➤ Music: Mia Čičak, Mihovil Šoštarić
Lyrics: Mia Čičak, Mihovil Šoštarić
Mix/Master: Lockroom
Produced by Lockroom
Miach | 2023

YouTube video