Elena Risteska – Tequila & Lemon (Music Video)

Lyrics to “Tequila & Lemon” performed by Elena Risteska

Дај ми juice of lemon сипи ми Seven Heaven
Дај ми маргарита, маргарита mui bonita
Кисело еее се, како лимон скиснав кога со друга те видов
ааа ја знам дека ти ме сакаш мене

Дај текила, дај текила, една текила со лимон,лимон
Дај текила, дупла текила со лимон
Кисело е се со друга те видов
Кисело е се како лимон
Дај текила, дупла текила со лимон
Да заборавам се

Дај ми juice of lemon сипи ми Seven Heaven
Дај ми маргарита, маргарита mui bonita
Кисело еее се, како лимон скиснав кога со друга те видов
Aаа ја знам дека ти ме сакаш мене

Дај текила, дај текила, една текила со лимон, лимон
Дај текила, дупла текила со лимон
Кисело е се со друга те видов
Кисело е се како лимон
Дај текила, дупла текила со лимон

Дај ми текила, оо текила
Дај ми текила со лимон, со лимон
Да да дајми текила
Ooо да даај дај ми текила со лимон

Дај ми текила, да да дај ми текила
Дада дај ми текила со лимон

Дај текила, дај текила, дај текила
Дупла текила со лимон

Кисело е се со друга те видов
Кисело е се како лимон
Дај текила, дупла текила со лимон
Да заборавам се…

➤ Cat Music 2017