Džejla Ramović – Sparta Lyrics | Video

Lyrics (tekst) Sparta – Džejla Ramović

Kad zaplaću ogledala
I zidovi se oznoje
Iz moje ruke ljubav
Otrov će da popije
I još jednu laž ti serviram
I sve se mislim Nestaćeš
A ti up0rno se praviš hrabar
I sve to lahko sažvaćeš

Ne prilazi, ovo je moja Sparta
Pašćeš na pod kao loša karta
Nismo mi sa srećom na Ti
Ne prilazi, ovo je moja Sparta
Pašćeš na pod kao loša karta
Ovdje naše dobro sve tuga za ručak pojede
Ovo sa mnom kraj bez kraja je

Kad zaplaću ogledala
I zidovi se oznoje
Tragove da smo bili dvoje
Korov će da pokrije
O snove smo se spotakli
Duše bijesne nam kô zvijeri
Prije il’ kasnije shvatiće
Da ljubav mijenja svijet

Ne prilazi, ovo je moja Sparta
Pašćeš na pod kao loša karta
Ovdje naše dobro sve tuga za ručak pojede
Ovo sa mnom kraj bez kraja je

Ne prilazi, ovo je moja Sparta
Pašćeš na pod kao loša karta
Ovdje naše dobro sve tuga za ručak pojede
Ovo sa mnom kraj bez kraja je

Nismo mi sa srećom na Ti…

➤ Music: Nemanja Antonić
Lyrics: Kosana Stojić
Arrangement: Nemanja Antonić
Džejla Ramović | 2022

YouTube video